news

newyddion

Mae gwerth calorig hydrogen 3 gwaith yn fwy na gasoline a 4.5 gwaith yn fwy na golosg. Ar ôl adweithio cemegol, dim ond dŵr heb lygredd amgylcheddol sy'n cael ei gynhyrchu. Mae ynni hydrogen yn egni eilaidd, y mae angen iddo ddefnyddio egni sylfaenol i gynhyrchu hydrogen. Y prif ffyrdd o gael hydrogen yw cynhyrchu hydrogen o ynni ffosil a chynhyrchu hydrogen o ynni adnewyddadwy

Ar hyn o bryd, mae cynhyrchu hydrogen domestig yn dibynnu'n bennaf ar ynni ffosil, ac mae cyfran y cynhyrchiad hydrogen o ddŵr electrolytig yn gyfyngedig iawn. Gyda datblygiad technoleg storio hydrogen a gostyngiad yn y gost adeiladu, bydd graddfa cynhyrchu hydrogen o ynni adnewyddadwy fel gwynt a golau yn fwy ac yn fwy yn y dyfodol, a bydd y strwythur ynni hydrogen yn Tsieina yn lanach ac yn lanach.

A siarad yn gyffredinol, mae pentwr celloedd tanwydd a deunyddiau allweddol yn cyfyngu ar ddatblygiad ynni hydrogen yn Tsieina. O'i gymharu â'r lefel uwch, mae dwysedd pŵer, pŵer system a bywyd gwasanaeth pentwr domestig yn dal i fod ar ei hôl hi; Mae pilen cyfnewid proton, catalydd, electrod bilen a deunyddiau allweddol eraill, yn ogystal â chywasgydd aer cymhareb pwysedd uchel, pwmp cylchrediad hydrogen ac offer allweddol eraill yn dibynnu ar fewnforion, ac mae pris y cynnyrch yn uchel

Felly, mae angen i Tsieina roi sylw i ddatblygiad deunyddiau craidd a thechnolegau allweddol i wneud iawn am y diffygion

Technolegau allweddol system storio ynni hydrogen
Gall y system storio ynni hydrogen ddefnyddio egni trydan dros ben ynni newydd i gynhyrchu hydrogen, ei storio neu ei ddefnyddio ar gyfer diwydiant i lawr yr afon; Pan fydd llwyth y system bŵer yn cynyddu, gellir cynhyrchu'r egni hydrogen sydd wedi'i storio gan gelloedd tanwydd a'i fwydo yn ôl i'r grid, ac mae'r broses yn lân, yn effeithlon ac yn hyblyg. Ar hyn o bryd, mae technolegau allweddol system storio ynni hydrogen yn bennaf yn cynnwys cynhyrchu hydrogen, storio a chludo hydrogen, a thechnoleg celloedd tanwydd.

Erbyn 2030, disgwylir i nifer y cerbydau celloedd tanwydd yn Tsieina gyrraedd 2 filiwn.
news (3)

Gall defnyddio ynni adnewyddadwy i gynhyrchu “hydrogen gwyrdd” gyflenwi'r egni hydrogen dros ben i gerbydau celloedd tanwydd hydrogen, sydd nid yn unig yn hyrwyddo datblygiad cydgysylltiedig ynni adnewyddadwy a system storio ynni hydrogen, ond sydd hefyd yn sylweddoli diogelwch yr amgylchedd gwyrdd ac allyriadau sero cerbydau.

Trwy gynllun a datblygiad cludo ynni hydrogen, hyrwyddo lleoleiddio deunyddiau allweddol a chydrannau craidd celloedd tanwydd, a hyrwyddo datblygiad cyflym cadwyn diwydiant ynni hydrogen.


Amser post: Gorff-15-2021