products

cynhyrchion

 • Carbon fiber Fabric-Carbon fiber fabric composites

  Cyfansoddion ffabrig ffibr ffibr carbon-carbon

  Ffabrig ffibr carbon Gwneir Ffabrig Ffibr Carbon o ffibr carbon trwy wehyddu un cyfeiriadol, gwehyddu plaen neu wehyddu twill. Mae'r ffibrau carbon a ddefnyddiwn yn cynnwys cymarebau cryfder-i-bwysau a stiffrwydd-i-bwysau uchel, mae ffabrigau carbon yn ddargludol yn thermol ac yn drydanol ac yn dangos ymwrthedd blinder rhagorol. Pan fyddant wedi'u peiriannu'n iawn, gall cyfansoddion ffabrig carbon gyflawni cryfder ac anystwythder metelau wrth arbed pwysau yn sylweddol. Mae ffabrigau carbon yn gydnaws â gwahanol res ...
 • High temperature resistant carbon fiber board

  Bwrdd ffibr carbon gwrthsefyll tymheredd uchel

  Rydyn ni'n defnyddio'r blwch batri wedi'i wneud o ddeunyddiau cyfansawdd ffibr i'ch helpu chi i wella'ch effeithlonrwydd teithio yfory. O'i gymharu â deunyddiau traddodiadol, mae eu pwysau yn cael ei leihau'n fawr, gellir cyflawni ystod hirach, a gellir cwrdd â gofynion pwysig eraill o ran diogelwch, darbodusrwydd a rheolaeth thermol. Rydym hefyd yn cefnogi'r platfform cerbydau trydan modern newydd

 • Fabrication of prepreg- Carbon fiber raw material

  Ffabrigo deunydd crai prepreg- ffibr carbon

  Ffabrigo prepreg Mae prepreg ffibr carbon prepreg yn cynnwys ffibr hir parhaus a resin heb ei halltu. Dyma'r ffurf deunydd crai a ddefnyddir amlaf ar gyfer gwneud cyfansoddion perfformiad uchel. Mae brethyn prepreg yn cynnwys cyfres o fwndeli ffibr sy'n cynnwys resin wedi'i drwytho. Mae'r bwndel ffibr yn cael ei ymgynnull yn gyntaf i'r cynnwys a'r lled gofynnol, ac yna mae'r ffibrau wedi'u gwahanu'n gyfartal trwy'r ffrâm ffibr. Ar yr un pryd, mae'r resin yn cael ei gynhesu a'i orchuddio ar y gollyngiad uchaf ac isaf p ...
 • Carbon fiber felt Carbon fiber fire blanket

  Ffelt ffibr carbon Carped tân ffibr carbon

  Dyfais ddiogelwch yw blanced dân sydd wedi'i chynllunio i ddiffodd tanau cychwynnol (cychwyn). Mae'n cynnwys dalen o ddeunydd gwrth-dân sy'n cael ei roi dros dân er mwyn ei fygu. Mae blancedi tân bach, fel y gellir eu defnyddio mewn ceginau ac o amgylch y cartref fel arfer yn cael eu gwneud o ffibr gwydr, ffibr carbon ac weithiau kevlar, ac maent yn cael eu plygu i mewn i gyfangiad rhyddhau cyflym er mwyn eu storio'n hawdd.

 • Plastic reinforcement chopped carbon fiber

  Atgyfnerthu plastig ffibr carbon wedi'i dorri

  Mae'r llinyn wedi'i dorri â ffibr carbon yn seiliedig ar y ffibr polyacrylonitrile fel y deunydd crai. Trwy garboniad, triniaeth arwyneb arbennig, malu mecanyddol, rhidyllu a sychu.